GIF89aU$$U$$IIUIImmUmmUUU۪U$$U$$$$$$U$$$$$I$IU$I$I$m$mU$m$m$$U$$$$U$$$$U$۪$$$U$$IIUIII$I$UI$I$IIIIUIIIIImImUImImIIUIIIIUIIIIUI۪IIIUIImmUmmm$m$Um$m$mImIUmImImmmmUmmmmmmUmmmmUmmmmUm۪mmmUmmU$$U$$IIUIImmUmmUUU۪UU$$U$$IIUIImmUmmUUU۪UU$$U$$IIUIImmUmmےےUےے۶۶U۶۶U۪UU$$U$$IIUIImmUmmUUU۪U! NETSCAPE2.0! ,qGKXp #*(pċ(DE`T(bG8eʃ3@QE!)>,2"H!GPN& z9(GN, `NUeNj$׆I ! ,p !b"1‡0dC GflPC J8"#F2lr%ˌ"BI GMIASt0'>8c̩/c:ĺt&חB! ,j 8@Ĉ}K #",ĈEP!Ŋ.&tHҢT4x_Ƈ*1#ER*3|aDŽaK1u>h0T2R-2 ! ,e 8p*x‡G<qශ$pXƏ18aH  xA#4v482K֤8͐.cO%38Ҡ$sTDž! ,g Hp*x‡ 8qBV*H ?^Ը㿕"|dPJ"*13cE)/\ģ9Oœx2bѦ/BEqI!This GIF file was assembled with GIF Construction Set from: Alchemy Mindworks Inc. P.O. Box 500 Beeton, Ontario L0G 1A0 CANADA. This comment block will not appear in files created with a registered version of GIF Construction Set! GIFCONnb1.0  BLUE1.GIF  BLUE2.GIF  BLUE3.GIF  BLUE4.GIF  BLUE5.GIF;
Make your own free website on Tripod.com